-- SIVUSTOA OLLAAN PÄIVITTÄMÄSSÄ --

.: TMI Teppo Eerola :.

Toiminimi Teppo Eerola on perustettu heinäkuussa 2003. Varsinaisen toimintansa yritys aloitti syyskuussa. Yritys toimii puunkorjuualalla ja yrityksen tuotteena on hake. Pääasiassa haketta tehdään asiakkaiden omista puista, mutta puuta myös ostetaan jossain määrin. Ostetusta puusta tehdään haketta myytäväksi.

Yrityksen kotipaikka on Laitilassa Padon kylässä, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Laitilan keskustasta koilliseen päin. Toiminta-alue on noin 50 kilometriä Padolta riippuen haketusmäärästä.

Yritys on perustettu vastaamaan hakkeen lisääntyneeseen tarpeeseen. Hakelämmityskeskuksia rakennetaan koko ajan lisää osaksi johtuen polttoöljyn kalliista hinnasta, mutta myös siksi, että uudet lämpökeskukset ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia. Hakkeen suurkuluttajia ovat muun muassa kasvihuoneviljelijät, jotka viljelevät myös talvisin.

Lisäksi TMI Teppo Eerola suorittaa harvennushakkuita Valmet 901 -motolla. Lue motosta lisää täältä.