Tietoa hakkurista

Hakkurina toimii Mus-Max Wood-Terminator 11 Z, joka on rumpuhakkuri. Se on valmistettu Itävallassa. Puun halkaisija voi olla enintään 75 senttiä. Mus-Maxin rumpu on halkaisijaltaan suuri, joten seulapinta-alaa on paljon, jolloin hakkeen laatu hienoaineksen osalta saadaan vähäiseksi. Haketusteho on 60-220 kuutiometriä tunnissa seulan koosta ja puusta riippuen. Hakkurissa on CAN-väylällä toimiva tietokone sekä oma hydrauliikka. Teriä hakkurista löytyy 10 kappaletta.

Hakkurin syöttönopeudella pystytään säätämään lastun kokoa asiakkaan mieltymysten mukaisesti. Erikokoiset seulat määrittävät, kuinka isoja lastuja pääsee puhaltimelle asti. Näin saadaan säädettyä suurimpien kappaleiden kokoa sopivaksi asiakkaan kuljettimiin. Hakkurin torven korkeutta voidaan nostaa ja laskea riippuen varaston aukon korkeudesta. 

Hakkuri saa käyttövoimansa Claas Xerion 4000 Trac VC -traktorista, jossa tehoa on noin 419 hv. Hakkuria syötetään Cranab FC10DT -kuormaajalla, jossa ulottuvuus on 10 metriä.


Hakkurin toimintaperiaate

Puhaltimelta hake lentää torvea pitkin haluttuun paikkaan. Vaikka torvi on korkea, niin sen korkeutta voidaan säätää ja matalia ovia varten torvessa on säädettävä lippa, jolla pystytään ohjaamaan hakesuihku hieman ylä viistoon, joten haketus onnistuu yli 3 metrin korkuisista ovista. Matala oviaukko heikentää heittotehoa huomattavasti. 

Hakkuri toimii siten, että ensin puut menevät syöttörullalle, jonka jälkeen terät leikkaavat puuta ja lastut putoavat seulan päälle. Sopivat palat putoavat seulan läpi ruuveille, jotka kuljettavat hakkeen puhaltimelle. Lastun kokoa muutetaan syöttönopeutta muuttamalla, joka on vain hakkurin tietokoneeseen tehtävä arvon muutos eli nappia painamalla.