Toiminimi

Toiminimi Teppo Eerola on perustettu heinäkuussa 2003. Varsinaisen toimintansa yritys aloitti syyskuussa. Yritys toimii puunkorjuualalla ja yrityksen tuotteena on hakeurakointi. Tavoitteena on tehdä korkealaatuista haketta kaikenlaisista materiaaleista, jota asiakas pystyy käyttämään omassa lämpölaitoksessaan. Pääasiassa haketta tehdään asiakkaiden omista puista, mutta puuta myös ostetaan jossain määrin. Ostetusta puusta tehdään haketta myytäväksi.

Yrityksen kotipaikka on Laitilassa Padon kylässä, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Laitilan keskustasta koilliseen päin. Toiminta-alue on noin 60 kilometriä Padolta riippuen haketusmäärästä. Pienien haketusmäärien kohdalla olisi hyvä tietää haketusajankohta vähintään kaksi viikkoa aiemmin. Silloin saadaan muitakin asiakkaita samalle reitille, joten haketus tulee halvemmaksi ja järkevämmäksi.  

Yritys on perustettu vastaamaan hakkeen lisääntyneeseen tarpeeseen. Hakelämmityskeskuksia rakennetaan koko ajan lisää osaksi johtuen polttoöljyn kalliista hinnasta, mutta myös siksi, että uudet lämpökeskukset ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia. Hakkeen suurkuluttajia ovat esimerkiksi suuret kotieläintilat, lämpöyrittäjät ja kasvihuoneviljelijät.